Geschiedenis

Geschiedenis

De Studentenraad werd in 2003 opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, met een algemene vergadering en een raad van bestuur. In mei 2017 werd de structuur ontbonden en werd StAL terug een overlegorgaan binnen de Associatie KU Leuven.

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaans-

geschiedenis

In 2002, in het kader van de Bologna-verklaring stelde het Ministerie van Onderwijs een samenwerking van hogescholen en universiteiten in het vooruitzicht. Rond één universiteit zou zo een associatie van hogescholen worden uitgebouwd. In het project van Marc Luwel, adviseur hoger onderwijs van de Minister van Onderwijs, voorzag hij evenwel in vijf regionale associaties. Vier associaties hielden zich aan dit territoriumprincipe, met name de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteiten van Antwerpen, Universiteit Gent en het Limburgs Universitair Centrum.

André Oosterlinck wilde zich hierdoor niet laten inperken onder andere omdat de K.U. Leuven een afdeling heeft in Kortrijk (KULAK). Zo begon de Leuvense rector aan een bijeenbrengen van verschillende hogescholen en twee universiteiten. De uiteindelijke oprichting van de vzw Associatie KU Leuven op 10 juli 2002 liep enigszins vooruit op de Vlaamse decretale bepalingen. Daarmee maakten de associatiepartners, volgens de website, duidelijk hoeveel belang ze hechten aan intense samenwerking als antwoord op de uitdagingen van Bologna.

 Het uiteindelijk decreet zorgde ervoor dat de Katholieke Universiteit van Brussel uit de boot viel en niet langer deel mocht uitmaken van de Associatie K.U. Leuven. Latere pogingen om de K.U.Brussel op te nemen werden ondernomen, maar werden telkens door de meerderheidspartijen op een ‘njet’ onthaald. Uiteindelijk genoot de K.U.Brussel een bevoorrechte positie in de associatie. Deze politieke verwikkelingen hebben de studenten er niet van weerhouden altijd samen te werken.

Zodra de Associatie K.U. Leuven vorm kreeg, zijn studenten elkaar gaan opzoeken. Tijdens het academiejaar 2002-2003 waren er enkele aftastende gesprekken in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Het jaar erop kwamen de studentenraden van de associatie samen om een eigen studentenraad op te richten. Op 29 april 2003 werd StAL of Studentenraad Associatie KU Leuven uiteindelijk geboren.

StAL wou in de eerste plaats de belangen van de associatiestudenten behartigen en werd dus helemaal niet een verlengstuk van de instelling. Het eerste punt dat StAL verwezenlijkt heeft, is de vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur (nu Bestuursorgaan) van de Associatie KU Leuven. Na een actieve campagne is StAL er in geslaagd twee studenten naar de Raad van Bestuur af te vaardigen. Naast de vertegenwoordiging op het associatieniveau wou StAL ook een ontmoetingsplaats zijn voor de verschillende leden. Het associatieproject was voor de studentenraden een mogelijkheid om de stem harder en beter te doen klinken.

Enkele jaren na de oprichting van StAL, richtte de Studentenraad in 2006 een eigen vzw op met een raad van bestuur en algemene vergadering.

Tot 2017 draaide de vereniging op volle toeren totdat er het een en ander is misgelopen binnen StAL bij het opstellen van een nieuw huishoudelijk reglement en een participatiereglement. Sommige hogeschoolstudentenraden vonden dat bepaalde artikels niet op hun plaats waren, zoals bepalingen over de interne verkiezingen van de studentenraden. Sommige hogeschoolstudentenraden betwistten zelfs dat het participatiereglement ooit officieel werd goedgekeurd vanwege procedurele fouten. De Studentenraad van de KU Leuven werd daarbij verweten niet zorgvuldig genoeg te zijn omgegaan met het dossier.

In mei 2017 ontbond StAL haar vzw en werd terug een overlegorgaan binnen de Associatie KU Leuven. De combinatie van het opdoeken van de vzw in combinatie met de opstellen van nieuwe reglementen heeft wel een zekere schade aangericht binnen de Studentenraad waardoor StAL zo goed als enkele jaren stil heeft gelegen. Naast de vertegenwoordiging in het Bestuursorgaan was er verder nog weinig activiteit.

Drie jaar later, in 2020, werd StAL langzaam aan terug opgestart en kwam er terug een voorzitter aan het hoofd van de Studentenraad.

Lees ook

Lees ook

Wie zijn we

Ons team

Onze leden

vertegenwoordigde studenten

campussen

hogescholen

universiteit

vertegenwoordigde studenten

campussen

hogescholen

universiteit